Coaching Nu | Coaching

Doe wat je echt graag wilt en je zult geen dag in je leven echt aan het werk zijn.

Coaching in bedrijven en organisaties

Coaching in bedrijven heeft te maken met het realiseren van individuele groei van de medewerkers. Het coachen van de medewerkers heeft zijn weerslag op het dagelijks functioneren, in werk en privé. Voor een bedrijf betekent dit het verhogen van de professionaliteit, heldere communicatie, verhoogde zelfsturing en betere samenwerking. Deze factoren vertalen zich in meer werkplezier en een gezond bedrijf.
Als coach begeleid ik bedrijven en organisaties op verschillende terreinen. Men kan denken aan:

  • veranderingsprocessen
  • overgang naar een nieuwe functie
  • stress, overbelasting, burnout
  • voor het eerst leiding gaan geven
  • vragen omtrent het organiseren van tijd
  • spanningen omtrent anders leren omgaan met een collega
  • het ontwikkelen van specifiekere competenties
  • teambuilding in plaats van een optelsom van individuele medewerkers
  • verdergaande vergrijzing en hoe daar mee om te gaan binnen bedrijven
  • vragen op het gebied van reorganisaties.

Effectief

Uit onderzoek is gebleken, dat er binnen organisaties behoefte is aan bepaalde thema ontwikkeling. Met name zien de managers de noodzaak in de organisatie -, communicatie - , competentie - en loopbaanontwikkeling, leidinggeven, persoonlijk leiderschap, integratie en outplacement. Goed beleid is vooral resultaatgericht. Met een professionele aanpak (b.v. opleiding en ontwikkeling) gaan de arbeidsproductiviteit en de winst omhoog. Ik heb kennis en evaring op het gebied van ‘coaching on-the-job’, coachend leiding geven, teamcoaching, competenties, intervisie, supervisie en persoonlijke ontwikkelingsplannen.

Werkwijze

De coachtrajecten stem ik af op de wensen, de behoeften van de individuele medewerker en de organisatie. Het is belangrijk, dat voor beiden een duidelijk beeld ontstaat wat men kan verwachten van mij. Afhankelijk van de coachvraag starten we met een intake gesprek of een afstemmingsgesprek met opdrachtgever en degene die het coachtraject gaat volgen. In dit gesprek worden verwachtingen uitgesproken en afspraken gemaakt omtrent evaluatiegesprekken en termijnen. Ik stimuleer de mensen om zelf actief na te denken over de situatie, zelf hun eigen verantwoordelijkheid te nemen, waardoor inzichten ontstaan. Hierdoor komt een veranderingsproces op gang. Ik sluit met mijn coach- en begeleidingsvaardigheden aan bij de manier van denken van de ander. Er is ruimte voor de cliënt om zichzelf te zijn met alle talenten en kwaliteiten, maar ook voor de valkuilen. De ontwikkeling van de cliënt staat helemaal centraal. In dit proces worden weer kansen en nieuwe perspectieven gezien.
Na een intakegesprek worden de coachvragen helder geformuleerd.

Wilt u een gesprek over de mogelijkheden voor uw organisatie of uzelf, of u wilt meer informatie? U kunt geheel vrijblijvend een afspraak maken.

Copyright CoachingNU Roermond | CoachingNU is aangesloten bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling: ABvC.